Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Informationssäkerhet Nu!

Hur förändrar artificiell intelligens cyberangreppens karaktär? Hurdana hot utgör artificiell intelligens för cybersäkerheten under de närmaste åren? Vad bör man beakta när man förbereder sig för hoten?

Bland annat dessa frågor behandlas i den färska utredningen som Cybersäkerhetscentret vid Traficom och Försörjningsberedskapscentralen har låtit utföra. Den nu publicerade utredningen är del två i Traficoms och Försörjningsberedskapscentralens helhet som gäller cybersäkerheten i artificiell intelligens och som finansieras av Försörjningsberedskapscentralens program Digital säkerhet 2030. Den första delen Cybersäkerhet och riskhantering vid tillämpning av artificiell intelligens publicerades för ett år sedan (på finska). Den nu publicerade utredningen har producerats av WithSecure.

AI-aktiverade cyberangrepp (utredning på finska och engelska, sammandrag på svenska)

Artificiell intelligens möjliggör nya angreppssätt

Enligt utredningen utnyttjas artificiell intelligens redan i stor omfattning och även nya aktörer på bred front är intresserade av dess möjligheter, men många konkreta tjänster och applikationer är fortfarande under utveckling. Artificiell intelligens och olika maskininlärningsmodeller kan förbättra tillsynen över cybersäkerheten i organisationer men artificiell intelligens kan också möjliggöra nya sätt att utföra angrepp.

Cyberangrepp som artificiell intelligens möjliggör har lyfts fram för några år sedan. De modeller som utnyttjar artificiell intelligens kan bättre än tidigare automatisera både riktade nätfiskeangrepp och letande efter sårbarheter. Även angrepp som baserar sig på AI-stödd social manipulering och imitation har också redan ägt rum. Sådana är till exempel olika deepfake som försöker producera trovärdiga videor eller ljud som djupinlärning utvecklat.

AI-teknologier kommer mycket snart att utnyttjas som stöd för cyberangrepp

Det snabba framskridandet av forskningen av artificiell intelligens kombinerat med flera nya användningsändamål ger anledning att tro att AI-teknologier mycket snart kommer att användas som stöd för cyberangrepp. Tanken på AI-stödda cyberangrepp har under de senaste tiderna fått mer uppmärksamhet både i den vetenskapliga världen och inom industrin. Även om artificiell intelligens ännu inte skulle skapa helt nya angreppssätt får vi allt mer information om hur artificiell intelligens skulle kunna utnyttjas för effektivare cyberangrepp.

I den närmaste framtiden medför den snabba utvecklingen av artificiell intelligens antagligen bättre möjligheter för automatiserade angrepp samt för manipulation av användare och datainsamling. Med tiden blir det allt enklare att få tillgång till AI-teknologier samt kunskaper och verktyg, vilket uppmuntrar angripare att utnyttja artificiell intelligens som en del av cyberangreppen.

"Om det redan i dag är möjligt att diskutera med artificiell intelligens kan bedragaren snart vara en artificiell intelligens som spelar brottslingar i händerna. Med tiden blir AI-teknologier samt kunskaper och verktyg allt mer lättillgängliga, vilket uppmuntrar också angripare att utnyttja artificiell intelligens som en del av cyberangreppen.  Även om artificiell intelligens ännu inte inom den närmaste framtiden skulle skapa helt nya typer av angrepp kan den bidra till att cyberhoten blir allt mer omfattande. Cyberstörningar kan även hitta nya mål om automatisering avlägsnar beroendet av cyberbrottslingars egen tidsanvändning", konstaterar överdirektör Sauli Pahlman från Cybersäkerhetscentret vid Traficom

"Förändringen är kontinuerligt och snabbt i den digitala världen. Vi måste hänga med i utvecklingen och försöka förutse de hot som den utvecklande teknologin medför så att vi bättre kan trygga den digitala säkerheten i samhällets centrala funktioner. Artificiell intelligens och maskininlärning är framtidens teknologier som erbjuder möjligheter att utveckla nya digitala tjänster. Samtidigt erbjuder de nya möjligheter även för brottslingar, och denna rapport hjälper för sin del att förutspå dem", säger Juha Ilkka, direktör för programmet Digital säkerhet 2030 från Försörjningsberedskapscentralen.

Den teknologiska förändringen är tilltagande

Traficom följer kontinuerligt upp förändringarna i cybermiljön och hotfältet för cybersäkerheten. Verket har intensivt samarbete med inhemska och utländska samarbetsparter och intressentgrupper och utbyter kontinuerligt lägesbilder med dem.

"Vid Traficom följer vi upp och analyserar kontinuerligt fenomenen i det digitala samhället och inom cybersäkerheten. Vi hjälper företag och myndigheter att förbereda sig för framtiden. Detta arbete ger vägledning också när det gäller att påverka den teknologiska utvecklingen samt att minimera de utmaningar som utvecklingen skapar. Analys av konsekvenserna av artificiell intelligens på cybersäkerheten är ett exempel på detta arbete", säger överdirektör Pahlman.