Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Europeiska satellitnavigationssystemet Galileos precisionstjänst är nu i drift

Informationssäkerhet Nu!

Galileos precisionstjänst är öppen för alla, och användningen är avgiftsfri. Användningar för den nya tjänsten finns till exempel inom jord- och skogsbruk.

Bildtext: Modell av en Galileo-satellit i Galileos ledningscentral. I Galileo-systemet ingår 24 satelliter som skickar positioneringssignaler och HAS-korrigering. Bild: ©EUSPA, ©European Union Agency for the Space Programme

Galileo är ett globalt satellitnavigationssystem (GNSS) skapat av Europeiska unionen och det enda GNSS som drivs under civil kontroll. Majoriteten av systemets tjänster är tillgängliga sedan år 2016. I och med att precisionstjänsten tagits i drift är Galileo världens första satellitnavigationssystem som erbjuder avgiftsfria och precisa korrigeringar.

Precisionstjänsten ger nytta bland annat för smart trafik och bioekonomin

Galileos precisionstjänst, High Accuracy Service (HAS), delar via Galileo-satelliterna korrigeringar som förbättrar precisionen med användarna. Utan HAS-tjänstens korrigeringar är lägesnoggrannheten i satellitnavigationen några meter. Den nya tjänsten erbjuder användarna en noggrannhet på cirka 20 cm. Användarens terminal tar emot HAS-korrigeringsuppgifter samtidigt som den tar emot vanliga positioneringssignaler från satelliterna och beräknar med hjälp av dessa ett läge med högre precision.

– Jordbruks- och skogssektorn kan ha stor nytta av den, om den noggrannhet som HAS-tjänsten ger är tillräcklig till exempel för att köra såningslinjer eller avgränsa hyggen. Smart trafik förväntas också bli en stor användare av tjänsten, eftersom den noggrannhet som erbjuds under goda förhållanden är tillräcklig för att avgöra vilken fil bilen befinner sig på, konstaterar Topi Rikkinen, ledande expert hos Lantmäteriverket.

Korrigeringar levereras på nytt sätt

HAS-korrigeringarna skickas från alla Galileo-satelliter. Detta skiljer sig från andra motsvarande korrigeringstjänster där korrigeringarna skickas från några geosynkrona satelliter över ekvatorn eller via datakommunikationsnät. Det finns dock begränsningar i geosynkrona satelliters synlighet på himlen i söder, och datakommunikationsförbindelser finns inte tillgängliga i alla förhållanden. Användningen av Galileos HAS-tjänst kräver inte förmedling av externa korrigeringsuppgifter, utan dess korrigeringar finns alltid tillgängliga när Galileo-systemet är tillgängligt.

För att kunna använda HAS-tjänsten måste användarens satellitpositioneringsutrustning kunna ta emot Galileo-signalen på E6-frekvensbandet (1278.75 MHz). Dessutom måste användarens utrustning kunna utnyttja korrigeringarna genom att använda Precise Point Positioning- dvs. PPP-positioneringsmetoder. Utrustning som kan utnyttja HAS-korrigeringar förväntas komma ut på marknaden snart.

– Att inom olika tillämpningsområden snabbt ta till sig systemens nya egenskaper gör det möjligt för samhället att utvecklas och ger även finländska företag konkurrensfördelar. Det kräver dock internationellt påverkansarbete för att uppnå detta samt förutseende forskningsverksamhet för att bygga upp kompetensen. Det är viktigt att det i Finland finns en stark samarbetskultur mellan olika aktörer, berättar ledande sakkunnig YY hos Traficom.

Samarbete ger styrka

Transport- och kommunikationsverket Traficom är den myndighet i Finland som ansvarar för det europeiska satellitnavigationssystemet Galileos tjänsteproduktion. Traficom deltar också i de EU-arbetsgrupper som styr Galileo-systemets operering och utveckling. Lantmäteriverket producerar och använder tjänster i anslutning till satellitbaserad positionsbestämning, och Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI forskar brett på satellitbaserad positionsbestämning. Ämbetsverken samarbetar också inom satellitpositionering.