Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Skadliga program och sårbarheter angav tonen i cybervädret i juli

Informationssäkerhet Nu!

Många omfattande utpressningsprogram angav tonen i juli då såväl stora som små företag i Finland och i andra länder drabbades av dem. I juli observerades också många sårbarheter. Sårbarheter utnyttjas snabbt för angrepp, och därför är det viktigt att man installerar uppdateringar snabbt även under sommaren. Dessutom vidtog EU de första aktiva motåtgärderna mot statliga cyberattacker genom att införa sanktioner för sex personer och tre enheter.

""