För media

Vi är en del av Transport- och kommunikationsverket Traficom. Medierelationer är gemensamma för hela ämbetsverket.

För media

Mediekontakterna sköts centraliserat via Transport- och kommunikationsverket Traficom.