Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Forsknings- och utvecklingsverksamhet inom cybersäkerhet stärks i Finland och i Europa - Finlands nationella samordningscentrum inom ramen för EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet inledde sin verksamhet vid Cybersäkerhetscentret vid Transport- och kommunikationsverket Traficom

Finlands nationella samordningscentrum inom ramen för Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning (NCC-FI) inledde sin verksamhet officiellt i början av år 2023. Det nationella samordningscentrumet skapar förutsättningar för den finländska cybersäkerheten, t.ex. för företag, högskolor och forskningsinstitut att delta i den internationella forsknings- och utvecklingsverksamheten och få finansiering ur EU:s finansieringsprogram. 

Samordningscentrumet sammanför och utvecklar ett nationellt kompetensnätverk. Syftet med nätverket är att sammanföra de centrala aktörerna inom den offentliga och privata sektorn och att utveckla samarbete mellan aktörerna för att möjliggöra och förbättra forskning, utveckling och innovationer inom cybersäkerheten. Det nationella samordningscentrumet stöder finländska aktörers deltagande i gränsöverskridande EU-projekt och främjar tillgång till EU-finansiering i enlighet med nationella prioriteter. Samordningscentrumets centrala uppgift är att ge finansiering för finländska aktörer till åtgärder som förbättrar cybersäkerheten. Den första nationella ansökan om finansiering öppnar under det första halvåret 2023.

Det nationella samordningscentrumet är en del av ett unionsomfattande nätverk av EU:s kompetenscentrum för cybersäkerhet. Nätverket har till uppgift att förbättra självförsörjning inom cybersäkerhet, stödja cybersäkerhetsforskning och påskynda den teknologiska utvecklingen inom hela EU. Samarbete mellan medlemsstaterna ökar och intensifieras med hjälp av nätverket av samordningscentrumen. Samarbete stärker EU:s cybersäkerhetskapacitet och konkurrenskraft hos sektorn.

EU och Finska staten finansierar det nationella samordningscentrumets verksamhet. 

 

Kontakta oss

ncc-fi@traficom.fi

EU medfinancierad logo
Uppdaterad