Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Ändring av uppgifter om betrodd tjänst

Anmälan av tillhandahållare av betrodda tjänster om ändringar i tillhandahållandet av betrodda tjänster

Tjänstebeskrivning

En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster ska informera tillsynsorganet om alla ändringar av tillhandahållandet av dess betrodda tjänster. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till elektroniska tjänster