Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl att tillhandahållande av betrodda tjänster upphör

Anmälan av tillhandahållare av betrodda tjänster om avsikten att upphöra med verksamheten

Tjänstebeskrivning

En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster ska informera tillsynsorganet om den har för avsikt att upphöra med denna verksamhet. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till elektroniska tjänster

Upphörande av betrodd tjänst(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Kostnadsfri