Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl ett nytt identifieringsverktyg

Anmälan om ett nytt identifieringsverktyg hos leverantör av elektroniska identifieringsverktyg

Enligt EU:s EiDas-förordning ska en leverantör av identifieringsverktyg göra en anmälan till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Grund för avgifter

Närmare bestämmelser om de registrerings- och tillsynsavgifter som ska betalas Transport- och kommunikationsverket Traficom finns i 47 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Gå till tjänsten

Ett nytt identifieringsverktyg(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd