Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl nya betrodda tjänster

Anmälan av tillhandahållare av betrodda tjänster om inledande av verksamhet.

Enligt EU:s EiDas-förordning ska en leverantör av betrodda tjänster göra en anmälan till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Leverantören ska bifoga en rapport om överensstämmelsebedömning som utfärdats av ett organ för bedömning av överensstämmelse. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna.

Grund för avgifter

Närmare bestämmelser om de registrerings- och tillsynsavgifter som ska betalas till Transport- och kommunikationsverket Traficom finns i 47 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Gå till elektroniska tjänster

Ny betrodd tjänst(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd