Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl nya tjänster för identifieringsförmedling

Leverantörer av identifieringsförmedling använder denna blankett för att göra en anmälan om en ny tjänst för identifieringsförmedling innan verksamheten inleds.

Tjänstebeskrivning

Enligt EU:s EiDas-förordning ska en leverantör av identifieringsverktyg göra en anmälan till tillsynsmyndigheten innan verksamheten inleds. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Grund för avgifter

Närmare bestämmelser om de registrerings- och tillsynsavgifter som ska betalas Transport- och kommunikationsverket Traficom finns i 47 § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster.

Gå till tjänsten

Ny identifieringsförmedling(Extern länk)

Elektroniska tjänster

Avgiftsbelagd