Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Anmäl störningar i tjänster för identifieringsförmedling eller identifieringsverktyg

På tjänsten kan du göra en anmälan om störningar i tjänster för identifieringsförmedling eller i identifieringsverktyg.

Tjänstebeskrivning

Leverantörer av tjänster för identifieringsförmedling eller leverantörer för identifieringsverktyg ska göra en anmälan om störningar. Syftet med anvisningen 214/2016 O om anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster är att för aktörerna klarlägga vilka uppgifter de anmälningar som enligt bestämmelserna ska lämnas till tillsynsmyndigheten ska innehålla. I anvisningen beskrivs också anmälningsprocesserna. Mer information om ämnet finns också i föreskrift 72.

Gå till tjänsten