Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

På denna sida anges de bedömningsorgan för informationssäkerhet som vi har godkänt.

Godkännande av bedömningsorgan grundar sig på lagen om bedömningsorgan för informationssäkerhet.

7.11.2023Huld Certification Ab
FO-nummer: 3203038-6
Keilasatama 5
02150 Esbo
ISO/IEC 27001:2013Säkerhetsklass III 
27.6.2022KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors
Katakri 2020,
säkerhetsklass IV och III.
Säkerhetsklass II 
8.7.2021Nixu Certification An
FO-nummer: 2623093-9
Kägelstranden 15
02150 Esbo
Katakri 2020,
säkerhetsklass IV och III.
Säkerhetsklass II 
25.6.2019Nixu Certification An
FO-nummer: 2623093-9
Kägelstranden 15
02150 Esbo

Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI 2015
ISO/IEC 27001:2013

Skyddsnivå III
KATAKRI 2015

Skyddsnivå II 
28.8.2017KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors

Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI II
KATAKRI 2015
ISO/IEC 27001:2013

Skyddsnivå III
KATAKRI 2015

Skyddsnivå II 
30.6.2017Nixu Certification An
FO-nummer: 2623093-9
Kägelstranden 15
02150 Esbo
Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI 2015
ISO/IEC 27001:2013
Skyddsnivå III 
15.6. 2017KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors
Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI II
ISO/IEC 27001:2013
KATAKRI 2015
Skyddsnivå III 
10.3.2017Inspecta Sertifiointi Ab
FO-nummer: 1065745-2
Sörnäsgatan 2
00580 Helsingfors
ISO/IEC 27001:2013Skyddsnivå III 
24.10.2016KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors
Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI II
ISO/IEC 27001:2013
KATAKRI 2015
Skyddsnivå IIIKATAKRI 2015-godkännandet är i kraft t.o.m. 15.6.2017
2.9.2016Nixu Certification Ab
FO-nummer: 2623093-9
Kägelstranden 15
02150 Esbo
Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
ISO/IEC 27001:2013
Skyddsnivå III 
2.2.2015KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors
Skyddsnivå IV
VAHTI ***)
KATAKRI II
ISO/IEC 27001:2013
Skyddsnivå III 
6.10.2014KPMG IT Certifiering Ab
FO-nummer: 2469464-1
PB 1037
00101 Helsingfors
Skyddsnivå IV
KATAKRI II
VAHTI ***)
Skyddsnivå IIIGodkännandet är i kraft t.o.m. 1.2.2015

*) Kompetensområde enligt vilket organet kan utföra bedömningar av informationssäkerhet.

**) Säkerheten för organets egen databehandlingsmiljö verifieras på basis av den nationella kriteriesamlingen för säkerhetsauditering (KATAKRI (Extern länk), på finska). Organets egen databehandling måste uppfylla kraven på en skyddsnivå högre än den nivå för vilken organet har visat sin kompetens.

***) Om kompetensområdet för ett bedömningsorgan för informationssäkerhet är VAHTI eller Katakri, kan organet utföra en bedömning av social- och hälsovårdens informationssystem och ge ett intyg om att de väsentliga kraven är uppfyllda.

Uppdaterad