Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Harjoitustoiminta

Kyberharjoittelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden varalta sekä lyhentää ja pienentää varsinaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia. Harjoitustilanteessa luodaan simuloitu kriisitilanne, jonka ratkaisemisesta organisaatio saa arvokkaita oppeja oman toimintansa kehittämiseksi. Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberharjoittelua.

Kyberharjoittelun etuja ovat muun muassa:

● Henkilöstö ja päätöksentekijät osaavat paremmin havainnoida, reagoida ja palautua vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa.
● Prosessien, toimintamallien ja järjestelmien heikkoudet sekä puutteet havaitaan tehokkaammin.
● Voidaan lisätä nopeammin resursseja kohteisiin, jotka harjoituksissa on tunnistettu.
● Toimittajariippuvaisuudet ja palveluntarjoajien tietoturvavaatimukset ymmärretään paremmin.
● Yhteisharjoitukset palveluntarjoajien kanssa tiivistävät keskinäistä yhteistyötä.
● Kybertoimintaympäristön yksilölliset uhkat tunnistetaan ja hallitaan paremmin.

Kehitämme harjoitustoimintapalveluitamme osana Kyber 2020 -hanketta. Palveluiden tarkoituksena on parantaa huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberuhkiin varautumista. Haluamme myös auttaa organisaatioita itsenäisesti kehittämään toimintaansa tehokkaan ja jatkuvan harjoittelun avulla. Harjoittelusta saadut havainnot voidaan jalostaa kehityskohteiksi, joita työstämällä organisaatio voi kehittyä muun muassa havaitsemaan vakavia tietoturvaloukkauksia entistä paremmin.

Harjoitustoimintaan liittyvät palvelumme

1: Sopivan harjoitusyhteistyökumppanin löytäminen

Olemme kartoittaneet kumppaneiksemme niin koti- kuin ulkomaisiakin harjoitus- ja koulutuspalveluita tarjovia yrityksiä, joiden valinnassa voimme tarpeen tullen avustaa. Näin saatte harjoituskumppaniksenne tahon, joka kykenee palvelemaan juuri teidän tarpeitanne. Osa yhteistyökumppaneistamme on lueteltu alempana kohdassa Harjoitus- ja koulutuspalveluita tarjoavat yritykset. Voimme auttaa myös useampia halukkaita harjoittelijoita löytämään toinen toisensa. 

2: Ajankohtaiset tilannekuvapalvelut harjoituksen suunnittelun tueksi

Pystymme tarjoamaan juuri kyseiseen tilanteeseen sopivan ajankohtaisen tilannekuvan niin kotimaasta kuin maailmalta, jolloin esimerkiksi harjoittelun teema voidaan kohdistaa todennäköisempien uhkakuvien mukaisesti.

3: Kyberturvallisuuskeskuksen palveluiden simulointi harjoituksessa

Kybeturvallisuuskeskus tarjoaa laaja-alaista osaamista ja tukipalveluita omalla sektorillaan. Osa tästä palvelusta on mahdollista tuoda simuloidusti mukaan harjoitukseen, jolloin harjoittelukokemus on kokonaisuutena lähempänä todellista kriisitilannetta. 

4: Tarkkailijan rooli harjoituksessa

Tarjoudumme harjoittelijan omista toiveista riippuen toimimaan myös tarkkailijana itse harjoituksessa. Tämän avulla voimme kerätä harjoituksessa esiin tulleita ongelmia kuin myös hyväksi todettuja käytänteitä, ohjata harjoittelijoiden ja harjoitusten toimintaa tulevaisuudessa sekä saada arvokasta sisältöä harjoituksesta tehtävää loppuanalyysia varten. 

5: Avustaminen harjoituksen jälkianalyysissa

Harjoituksen päätyttyä tarjoamme palveluitamme ja osaamistamme myös harjoituksen purkamiseksi ja loppuanalyysin tekemiseksi. Tämä osa-alue mielletään usein harjoituksen kokonaiskuvan kannalta tärkeäksi, jotta harjoitus tuottaa halutunlaisen lopputuloksen ja oppimiskokemuksen. 

Tutustu harjoitusoppaaseemme sekä Kyberharjoitusskenaariot 2020 -tuotteeseemme

Kyberharjoittelu on mainio tapa arvioida toimintatapoja, parantaa kriisinsietokykyä ja nopeuttaa toipumista kyberhäiriöistä. Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa käytännönläheisen oppaan kyberharjoitusten järjestämisestä, jossa opit on koottu yksiin kansiin. Harjoitusohje soveltuu niin ensimmäistä harjoitustaan järjestävälle organisaatiolle kuin kokeneellekin harjoituskonkarille uusien menetelmien ja näkökulmien etsimiseen. Se on kirjoitettu ensisijaisesti käytännön ohjeeksi heille, joille kyberharjoituksen järjestäminen on ajankohtaista.

Kyberharjoitusskenaariot 2020 -vihkonen sisältää 20 erilaista kyberturvallisuuden poikkeamaa, joita voidaan käyttää kyberharjoitusten tapahtumankuvauksina. Kokoelma on laadittu yhteistyössä kumppaniyritysten asiantuntijoiden kanssa. Skenaariot perustuvat tosielämän kyberturvallisuuspoikkeamiin.