Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Harjoitustoiminta

Kyberharjoittelun tavoitteena on parantaa organisaatioiden toimintavalmiuksia ja reagointikykyä vakavien tietoturvaloukkaustilanteiden varalta sekä lyhentää ja pienentää varsinaisten kyberhyökkäysten vaikutuksia. Harjoitustilanteessa luodaan simuloitu kriisitilanne, jonka ratkaisemisesta organisaatio saa arvokkaita oppeja oman toimintansa kehittämiseksi. Kyberturvallisuuskeskus tukee huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberharjoittelua.

Kyberharjoittelun etuja ovat muun muassa:

 • Henkilöstö ja päätöksentekijät osaavat paremmin havainnoida, reagoida ja palautua vakavissa tietoturvaloukkaustilanteissa.
 • Prosessien, toimintamallien ja järjestelmien heikkoudet sekä puutteet havaitaan tehokkaammin.
 • Voidaan lisätä nopeammin resursseja kohteisiin, jotka harjoituksissa on tunnistettu.
 • Toimittajariippuvaisuudet ja palveluntarjoajien tietoturvavaatimukset ymmärretään paremmin.
 • Yhteisharjoitukset palveluntarjoajien kanssa tiivistävät keskinäistä yhteistyötä.
 • Kybertoimintaympäristön yksilölliset uhkat tunnistetaan ja hallitaan paremmin.

Kehitämme harjoitustoimintapalveluitamme osana Kyber 2020 -hanketta. Palveluiden tarkoituksena on parantaa huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberuhkiin varautumista. Haluamme myös auttaa organisaatioita itsenäisesti kehittämään toimintaansa tehokkaan ja jatkuvan harjoittelun avulla. Harjoittelusta saadut havainnot voidaan jalostaa kehityskohteiksi, joita työstämällä organisaatio voi kehittyä muun muassa havaitsemaan vakavia tietoturvaloukkauksia entistä paremmin.

Tarjoamme seuraavia harjoitustoimintaan liittyviä palveluita:

 • sopivan harjoitusyhteistyökumppanin löytäminen
 • ajankohtaiset tilannekuvapalvelut harjoituksen suunnittelun tueksi
 • Kyberturvallisuuskeskuksen palveluiden simulointi harjoituksessa
 • tarkkailijan rooli harjoituksessa
 • avustaminen harjoituksen jälkianalyysissa.

Palvelujemme avulla organisaatio voi käynnistää oman harjoitustoimintansa tai saada asiantuntijoiltamme apua jo olemassa olevan harjoitusohjelman sisällön suunnitteluun.

Vastaamme mielellämme harjoituksiin liittyviin kysymyksiinne ja tulemme mukaan tukemaan huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden harjoitustoimintaa.

Harjoitus- ja koulutuspalveluita tarjoavat yritykset:

Mikäli yrityksesi palveluvalikoimaan kuuluu kyberharjoitusten tai -koulutusten järjestäminen ja haluat olla mukana Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyökumppanina parantamassa huoltovarmuuskriittisten organisaatioiden kyberresilienssiä, ota meihin yhteyttä.

 

Yhteystiedot

kyberharjoitukset@traficom.fi

Harjoitusopas ja kyberharjoitusskenaariot 2020 -painotuotteiden tilaus

Lähetä tilauksesi sähköpostiosoitteeseen kyberharjoitukset@traficom.fi

Ilmoita tilauksessa tuotteiden kappalemäärä ja yhteystiedot, johon haluat oppaat lähetettävän postitse (vastaanottajan nimi ja postiosoite).