Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Etusivu: Kyberturvallisuuskeskus
Siirry hakuun

Kansallinen koordinointikeskus

Kyberturvallisuuden tutkimus- ja kehitystoimintaan vahvistusta Suomessa ja Euroopassa - Euroopan kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus aloitti toimintansa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa

Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen Suomen kansallinen koordinointikeskus (NCC-FI) aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2023 alusta.

Kansallinen koordinointikeskus luo edellytyksiä suomalaiselle kyberturvallisuustoimialalle, kuten yrityksille, korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille osallistua kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan ja saada rahoitusta EU:n rahoitusohjelmista. Koordinointikeskus kokoaa ja kehittää kansallista osaamisverkostoa. Verkoston tarkoituksena on koota yhteen keskeiset julkisen ja yksityisen sektorin toimijat ja kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä kyberturvallisuuden tutkimuksen, kehittämisen ja innovoinnin mahdollistamiseksi ja parantamiseksi.

Kansallinen koordinointikeskus tukee suomalaisten toimijoiden osallistumista rajat ylittäviin EU-hankkeisiin ja edistää kansallisten prioriteettien mukaisen EU-rahoituksen saamista. Koordinointikeskuksen keskeinen tehtävä on jakaa rahoitusta suomalaisille toimijoille kyberturvallisuutta kasvattaviin toimiin. Ensimmäinen kansallinen rahoitushaku avataan vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Kansallinen koordinointikeskus on osa koko unionin laajuista EU:n kyberturvallisuuden osaamiskeskuksen koordinointikeskusten verkostoa. Verkoston tehtävänä on parantaa kyberomavaraisuutta, tukea kyberturvallisuusalan tutkimusta ja vauhdittaa teknologian kehittämistä koko EU:ssa. Koordinointikeskusten muodostaman verkoston avulla yhteistyö jäsenvaltioiden välillä lisääntyy ja tiivistyy. Yhteistyön myötä EU:n kyberturvallisuusvalmiudet sekä toimialan kilpailukyky vahvistuvat.

Koordinointikeskuksen toimintaa rahoittavat EU ja Suomen valtio. 

Ota yhteyttä

ncc-fi@traficom.fi

EU:n osarahoittama tunnus