Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Nationell kartläggningstjänst av angreppsytan för att förbättra cybersäkerheten i kommunerna och i organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Många faktorer hotar kommunens cybersäkerhet. Ju fler offentligt synliga tjänster din kommun har på internet, desto större är den angreppsyta från vilken utomstående kan försöka tränga in i systemen.

Hyöky är ett enkelt sätt att identifiera cyberrisker. Tjänsten hjälper er att rikta korrigeringsåtgärder till rätt frågor och minimera riskerna. Hyöky stärker också kommunens förmåga att reagera på nya hot – tiden är ofta den viktigaste faktorn för att minimera skadorna. Med hjälp av Hyöky kan din kommun förbättra sin cybersäkerhet.

Det ligger i kommunens och dess invånares intresse att tjänsten tas i bruk Hyöky bidrar till att trygga verksamheten i de tjänster som riktar sig till kommuninvånarna och till att skydda konfidentiella uppgifter.

Tjänsten utvecklas i samarbete med kommunerna så att den betjänar sina användare på bästa möjliga sätt även i framtiden. Arbetet med att utveckla tjänsten har finansierats av Finansministeriet.

Kommunerna och organisationer inom den offentliga förvaltningen kan beställa Hyöky till sitt förfogande. Se anvisningarna och länkarna ovan. Välkommen som användare av tjänsten Hyöky!

Symbol för tjänsten Hyöky: en kub bestående av separata klossar. En del av klossarna har öppna dörrar eller fönster.

KONTAKTA OSS

Mer information om Hyöky: hyoky@traficom.fi

Uppdaterad