Prenumerera på nyhetsbrev

Du kan prenumerera på våra varningar och sammanställningar över sårbarheter då du anmäler dig till e-postlistan CERT-FI-ALERT. Prenumerera samtidigt på våra nyhetssammanställningar.

E-postlistorna CERT-FI-ALERT och NCSC-FI-UUTISKOOSTE (nyhetssammanställning) är enkelriktade, vilket betyder att bara vi kan skicka meddelanden till listan. Meddelandena signeras med vår signaturnyckel för meddelanden.

 

Prenumerera på CERT-FI-ALERT-varningar

1: Gå till din e-post och börja skicka ett nytt meddelande

Skicka meddelandet från den e-postadress du vill använda för att få meddelanden om nyhetsbrev.

2: Lägg till rubrik

Skriv som meddelandets rubrik:
Anmälan till e-postlistan CERT-FI-ALERT

3: Lägg till mottagare

Skriv som meddelandets mottagare: listserv@listserv.traficom.fi

4: Lägg till meddelandetext

Skriv som meddelandetext: SUBSCRIBE CERT-FI-ALERT Förnamn Efternamn
Ersätt Förnamn och Efternamn med ditt förnamn och efternamn.

5: Skicka meddelandet

Skicka det färdiga meddelandet vidare. Du får ett svarsmeddelande som bekräftelse.

6: Bekräfta anmälan

Använd Svara-funktionen för att svara på bekräftelsen. Skriv som svar: OK

Prenumerera på NCSC-FI-UUTISKOOSTE (nyhetssammanställning)

Vi följer såväl inhemska som utländska nyheter om informationssäkerhet. Prenumerera på vår NCSC-FI-UUTISKOOSTE per e-post.

Anmäl dig till e-postlistan NCSC-FI-UUTISKOOSTE

1: Gå till din e-post och börja skicka ett nytt meddelande

Skicka meddelandet från den e-postadress du vill använda för att få meddelanden om nyhetsbrev.

2: Lägg till rubrik

Skriv som meddelandets rubrik:
Anmäl dig till e-postlistan NCSC-FI-UUTISKOOSTE

3: Lägg till mottagare

Skriv som meddelandets mottagare: listserv@listserv.traficom.fi

4: Lägg till meddelandetext

Skriv som meddelandetext: SUBSCRIBE NCSC-FI-UUTISKOOSTEFörnamn Efternamn.
Ersätt Förnamn och Efternamn med ditt förnamn och efternamn.

5: Skicka meddelandet

Skicka det färdiga meddelandet vidare. Du får ett svarsmeddelande som bekräftelse.

6: Bekräfta anmälan

Använd Svara-funktionen för att svara på bekräftelsen. Skriv som svar: OK

PRENUMERERA PÅ RSS-FLÖDEN