Kontaktuppgifter

Våra lokaler finns i Dynamicum, vid campus Gumtäkt på Gumtäktsbacken i Helsingfors.

Så här hittar du oss

Besöksadress

Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 HELSINGFORS

Postadress

Cybersäkerhetscentret, Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM

E-post

registrator@traficom.fi

Telefonnummer

Telefonväxeln,  029 534 5000 

Kundtjänsten,  0295 345 630 

Transportförbindelser

De närmaste hållplatserna för kollektivtrafiken finns på campus Gumtäkt och på Gustav Vasavägen. Även fjärrbussar som kör via Lahtisvägen stannar vid hållplatsen Gumtäkts campus. Se närmare information om rutter, hållplatser och tidtabeller för bussar och spårvagnar i Reittiopas (Extern länk).

Parkering

Vi rekommenderar att du använder kollektivtrafik - det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser på Gumtäktsbacken.

Våra tjänster

Anmäl om kränkningar på webben. På webben kan du också lämna anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster samt NIS-rapporter.

Cybersäkerhetscentrets ledning