Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Gå till sökfunktionen

Kontaktuppgifter

Våra lokaler finns i Dynamicum, vid campus Gumtäkt på Gumtäktsbacken i Helsingfors.

Så här hittar du oss

Besöksadress: Dynamicum, Erik Palméns plats 1, 00560 HELSINGFORS

Postadress: Cybersäkerhetscentret, Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM

E-post: registrator@traficom.fi

Telefonväxeln: 029 534 5000 

Kundtjänsten: 0295 345 630 

Transportförbindelser: De närmaste hållplatserna för kollektivtrafiken finns på campus Gumtäkt och på Gustav Vasavägen. Även fjärrbussar som kör via Lahtisvägen stannar vid hållplatsen Gumtäkts campus. Se närmare information om rutter, hållplatser och tidtabeller för bussar och spårvagnar i Reittiopas (Extern länk).

Parkering: Vi rekommenderar att du använder kollektivtrafik - det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser på Gumtäktsbacken.

E-postadresser

Allmänna kontakter

Allmänna frågor och kontakter som hänför sig till Cybersäkerhetscentrets verksamhet, publikationer och evenemang.
Kontakta: cybersakerhetscentret@traficom.fi

Sårbarheter

Projekt för koordinering av programsårbarheter
Kontakta: vulncoord@traficom.fi

Övningar

Cybersäkerhetscentret vid Traficom stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberövningar som myndighetstjänst. Bekanta dig med vår övningsverksamhet och begär ytterligare information.
Läs mer om övningsverksamheten
Kontakta: kyberharjoitukset@traficom.fi

HAVARO

HAVARO är en av Transport- och kommunikationsverket Traficom producerad tjänst som upptäcker och varnar för allvarliga informationssäkerhetshot mot finländska företag.
Läs mer om HAVARO
Kontakta: info@havaro.fi

Cybermätaren

Cybermätaren, utvecklad av Cybersäkerhetscentret, är ett konkret verktyg för företags- och organisationsledningen för hantering av cyberhot.
Läs mer om cybermätaren
Kontakta: kybermittari@traficom.fi

NCSA

Vår NCSA-funktion ansvarar för säkerhetsfrågorna vid elektronisk dataöverföring och hantering av säkerhetsklassificerat material.
Läs mer om NCSA-funktionen

Allmänna NCSA-frågor, CDA- och NTA-frågor
Kontakta: ncsa@traficom.fi
PGP-nyckel: NCSA-FI (txt, 4,55 Kt) (Extern länk)
Fingeravtryck: C314 A3CA 7C10 8E4C 959B B901 9E3C EFDC 8D6D 907F

Distribution av krypteringstekniskt material
Kontakta: cda-nda@traficom.fi

Bedömningar och godkännanden av krypteringsprodukter
Kontakta: caa@traficom.fi
PGP-nyckel: NCSA-FI (txt, 4,55 Kt) (Extern länk)
Fingeravtryck: C314 A3CA 7C10 8E4C 959B B901 9E3C EFDC 8D6D 907F

Bedömning och godkännande av informationssystem
Kontakta: accreditation@traficom.fi
PGP-nyckel: NCSA-FI Security Accreditation Authority (txt, 4,61 Kt) (Extern länk)
Fingeravtryck: DFE3 C20A 2459 A761 25E9 06D4 E3AB 109A 6807 8B8D

Satellitpositionering

Transport- och kommunikationsverket Traficom är myndighet som ansvarar för produktionen av tjänster för det europeiska satellitpositioneringssystemet Galileo i Finland.
Läs mer om satellitpositioneringssystemet Galileo
Kontakta: prs@traficom.fi

Kränkningar av informationssäkerheten

Du kan anmäla till oss kränkningar av informationssäkerheten, t.ex. nätfiske eller överbelastningsangrepp, samt kränkningsförsök. På webben kan du också lämna anmälningar om identifieringstjänster och betrodda tjänster samt NIS-rapporter.
Du kan göra anmälningen på blanketten Anmäl kränkningar .

Cybersäkerhetsmärket

Cybersäkerhetsmärket beviljat av Transport- och kommunikationsverket Traficom är en garanti för konsumenten att informationssäkerhetsaspekter i anslutning till produkten och tjänsten har beaktats. För företag är märket ett enkelt sätt att visa för konsumenten att informationssäkerhet har beaktats vid konstruktionen av apparaten.
Läs mer om Cybersäkerhetsmärket (Extern länk)
Kontakta: tietoturvamerkki@traficom.fi

Rådgivning om informationssäkerhet

Rådgivning om informationssäkerhet är Cybersäkerhetscentrets tjänst som är avsedd för statsförvaltningen och försörjningsberedskapskritiska aktörer. Syftet med tjänsten är att se till att organisationer är medvetna om hoten i cybermiljön samt att stöda organisationerna i att säkerställa säkerheten av deras verksamhet och system.
Läs mer om rådgivningen
Kontakta: neuvontapalvelu@traficom.fi