Övningar

Syftet med cyberövningar är att förbättra organisationernas färdigheter och reaktionsförmåga vid allvarliga informationssäkerhetsincidenter samt förkorta och minimera de egentliga cyberangreppens verkningar. I övningar skapas en simulerad krissituation, och genom att lösa krisen drar organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin verksamhet. Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberövningar.

Cyberövningar medför bland annat följande fördelar:

 • bättre möjligheter för personalen och beslutsfattarna att observera, reagera på och återhämta från allvarliga informationssäkerhetsincidenter
 • effektivare möjligheter att upptäcka svagheter och brister i processer, verksamhetsmodeller och system
 • snabbare möjligheter att öka resurser till de mål som identifierats i övningar
 • bättre möjligheter att förstå leverantörsberoende och tjänsteleverantörers informationssäkerhetskrav
 • intensifierat samarbete mellan tjänsteleverantörer genom gemensamma övningar
 • bättre möjligheter att identifiera och behärska de individuella hoten i cybermiljön.

Vi utvecklar våra övningstjänster som en del av programmet Kyber 2020. Syftet med tjänsterna är att förbättra de försörjningsberedskapskritiska organisationernas beredskap för cyberhot. Vi vill också hjälpa organisationer att självständigt utveckla sin verksamhet genom effektiva och kontinuerliga övningar. Iakttagelserna från övningar kan göras till utvecklingsmål, och när organisationen förädlar dem kan den allt bättre börja upptäcka allvarliga informationssäkerhetsincidenter.

Vi erbjuder följande tjänster i anslutning till övningar:

 • val av en lämplig övningspart
 • aktuella lägesbildstjänster till stöd för planering av övningar
 • simulering av Cybersäkerhetscentrets tjänster i övningar
 • observatörens roll i övningar
 • hjälp i efteranalysen av övningar.

Med hjälp av våra tjänster kan organisationer starta sina egna övningar eller få experthjälp med planering av innehållet i ett existerande övningsprogram.

Vi svarar gärna på frågor om övningar samt är med och stödjer de försörjningsberedskapskritiska organisationernas övningar.

Företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster:

Kontakta oss om ditt företag arrangerar cyberövningar eller cyberutbildning och du vill samarbeta med Cybersäkerhetscentret i att förbättra försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberresiliens.

Harjoitustoimintaan liittyvät palvelumme

1: Sopivan harjoitusyhteistyökumppanin löytäminen

Olemme kartoittaneet kumppaneiksemme niin koti- kuin ulkomaisiakin harjoitus- ja koulutuspalveluita tarjovia yrityksiä, joiden valinnassa voimme tarpeen tullen avustaa. Näin saatte harjoituskumppaniksenne tahon, joka kykenee palvelemaan juuri teidän tarpeitanne. Osa yhteistyökumppaneistamme on lueteltu alempana kohdassa Harjoitus- ja koulutuspalveluita tarjoavat yritykset. Voimme auttaa myös useampia halukkaita harjoittelijoita löytämään toinen toisensa. 

2: Ajankohtaiset tilannekuvapalvelut harjoituksen suunnittelun tueksi

Pystymme tarjoamaan juuri kyseiseen tilanteeseen sopivan ajankohtaisen tilannekuvan niin kotimaasta kuin maailmalta, jolloin esimerkiksi harjoittelun teema voidaan kohdistaa todennäköisempien uhkakuvien mukaisesti.

3: Kyberturvallisuuskeskuksen palveluiden simulointi harjoituksessa

Kybeturvallisuuskeskus tarjoaa laaja-alaista osaamista ja tukipalveluita omalla sektorillaan. Osa tästä palvelusta on mahdollista tuoda simuloidusti mukaan harjoitukseen, jolloin harjoittelukokemus on kokonaisuutena lähempänä todellista kriisitilannetta. 

4: Tarkkailijan rooli harjoituksessa

Tarjoudumme harjoittelijan omista toiveista riippuen toimimaan myös tarkkailijana itse harjoituksessa. Tämän avulla voimme kerätä harjoituksessa esiin tulleita ongelmia kuin myös hyväksi todettuja käytänteitä, ohjata harjoittelijoiden ja harjoitusten toimintaa tulevaisuudessa sekä saada arvokasta sisältöä harjoituksesta tehtävää loppuanalyysia varten. 

5: Avustaminen harjoituksen jälkianalyysissa

Harjoituksen päätyttyä tarjoamme palveluitamme ja osaamistamme myös harjoituksen purkamiseksi ja loppuanalyysin tekemiseksi. Tämä osa-alue mielletään usein harjoituksen kokonaiskuvan kannalta tärkeäksi, jotta harjoitus tuottaa halutunlaisen lopputuloksen ja oppimiskokemuksen. 

Tutustu harjoitusoppaaseemme sekä Kyberharjoitusskenaariot 2020 -tuotteeseemme

Kyberharjoittelu on mainio tapa arvioida toimintatapoja, parantaa kriisinsietokykyä ja nopeuttaa toipumista kyberhäiriöistä. Kyberturvallisuuskeskus tarjoaa käytännönläheisen oppaan kyberharjoitusten järjestämisestä, jossa opit on koottu yksiin kansiin. Harjoitusohje soveltuu niin ensimmäistä harjoitustaan järjestävälle organisaatiolle kuin kokeneellekin harjoituskonkarille uusien menetelmien ja näkökulmien etsimiseen. Se on kirjoitettu ensisijaisesti käytännön ohjeeksi heille, joille kyberharjoituksen järjestäminen on ajankohtaista.

Kyberharjoitusskenaariot 2020 -vihkonen sisältää 20 erilaista kyberturvallisuuden poikkeamaa, joita voidaan käyttää kyberharjoitusten tapahtumankuvauksina. Kokoelma on laadittu yhteistyössä kumppaniyritysten asiantuntijoiden kanssa. Skenaariot perustuvat tosielämän kyberturvallisuuspoikkeamiin.