Övningar

Syftet med cyberövningar är att förbättra organisationernas färdigheter och reaktionsförmåga vid allvarliga informationssäkerhetsincidenter samt förkorta och minimera de egentliga cyberangreppens verkningar. I övningar skapas en simulerad krissituation, och genom att lösa krisen drar organisationen värdefulla lärdomar för att utveckla sin verksamhet. Cybersäkerhetscentret stödjer försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberövningar.

Cyberövningar medför bland annat följande fördelar:

 • bättre möjligheter för personalen och beslutsfattarna att observera, reagera på och återhämta från allvarliga informationssäkerhetsincidenter
 • effektivare möjligheter att upptäcka svagheter och brister i processer, verksamhetsmodeller och system
 • snabbare möjligheter att öka resurser till de mål som identifierats i övningar
 • bättre möjligheter att förstå leverantörsberoende och tjänsteleverantörers informationssäkerhetskrav
 • intensifierat samarbete mellan tjänsteleverantörer genom gemensamma övningar
 • bättre möjligheter att identifiera och behärska de individuella hoten i cybermiljön.

Vi utvecklar våra övningstjänster som en del av programmet Kyber 2020. Syftet med tjänsterna är att förbättra de försörjningsberedskapskritiska organisationernas beredskap för cyberhot. Vi vill också hjälpa organisationer att självständigt utveckla sin verksamhet genom effektiva och kontinuerliga övningar. Iakttagelserna från övningar kan göras till utvecklingsmål, och när organisationen förädlar dem kan den allt bättre börja upptäcka allvarliga informationssäkerhetsincidenter.

Vi erbjuder följande tjänster i anslutning till övningar:

 • val av en lämplig övningspart
 • aktuella lägesbildstjänster till stöd för planering av övningar
 • simulering av Cybersäkerhetscentrets tjänster i övningar
 • observatörens roll i övningar
 • hjälp i efteranalysen av övningar.

Med hjälp av våra tjänster kan organisationer starta sina egna övningar eller få experthjälp med planering av innehållet i ett existerande övningsprogram.

Vi svarar gärna på frågor om övningar samt är med och stödjer de försörjningsberedskapskritiska organisationernas övningar.

Företag som erbjuder övnings- och utbildningstjänster:

Kontakta oss om ditt företag arrangerar cyberövningar eller cyberutbildning och du vill samarbeta med Cybersäkerhetscentret i att förbättra försörjningsberedskapskritiska organisationers cyberresiliens.

Kontaktuppgifter

kyberharjoitukset@traficom.fi