Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Förstasidan: Cybersäkerhetscentret
Meny

Håll dig uppdaterad om de mest intressanta fenomenen inom cybersäkerheten

Läs mer i vår veckoöversikt!
Den här veckan berättar vi bland annat om vågen av inbrott på e-postkonton och om hur man försöker genomföra vd-bedrägerier och bedrägerier på nätet i Matkahuoltos och Postis namn.

Cybervädret i januari 2024

År 2024 började med regnigt cyberväder. Årets första månad innehöll såväl ett större antal anmälningar om dataintrång i Microsoft 365-konton som flera kritiska sårbarheter. Även överbelastningsangr...
Denna vecka berättar vi om bl.a. sårbarheter, aktuella nätfiskekampanjer om hur presidentvalet förlöpte ur cybersäkerhetens synvinkel.
Transport- och kommunikationsverket Traficoms och operatörernas arbete för att hindra textmeddelandebedrägerier bär frukt. Hittills har olika organisationer skyddat redan 70 avsändaridentifikatione...

Övningar

Syftet med cyberövningar är att förbättra organisationernas färdigheter och reaktionsförmåga vid allvarliga informationssäkerhetsincidenter samt förkorta och minimera de egentliga cyberangreppens verkningar.

Havaro (Extern länk)

HAVARO är en av Transport- och kommunikationsverket Traficom producerad tjänst som upptäcker och varnar för allvarliga informationssäkerhetshot mot finska företag.

Cybermätaren

Cybermätaren hjälper företagsledningen och organisationer att bättre hantera cyberrisker och trygga verksamhetens kontinuitet.

Cyberväder

Cyberväder berättar om betydande säkerhetsincidenter och -fenomen under månaden.